+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Нарийн бичгийн үйлчилгээ

бидний үйлчилгээ

НАРИЙН БИЧГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХЭНД ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй гадаадын хөрөнгө оруулалттай бизнесийн байгууллагууд болон гадаадаас хөрөнгө оруулсан ашгийн төлөө бус байгууллагууд, төлөөний газарууд нь өөрийн харъяалагдах улс орны хуулиас гадна манай улс орны хууль тогтоомжийг мөрдөх шаардлага тавигддаг. Энэ нь тэдгээр байгууллагуудын удирдлагад ихээхэн саад учруулдаг.

Бид таны хэрэгцээт байдалд үндэслэн дараах төрлийн нарийн бичгийн үйлчилгээг хүргэнэ.

КОМПАНИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Монгол улсад ажиллах зөвшөөрлийн үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчийн өмнөөс гадаадын ажилтанд ажиллах зөвшөөрөл авах, цуцлах зэрэгт шаардлагатай бүх баримт бичгийг бүрдүүлж, холбогдох байгуулагад хүргүүлэх үйлчилгээ юм. Төлөөлөгчийн газраа нээж буй гадаадын компаниудад Монгол улсын олон улсын байгууллагын газарт бүртгүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ мөн багтана.