+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Бидний үйлчилгээ

бидний үйлчилгээ

 Баталгаажуулалтын үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Та жилийн санхүүгийн тайлангаа татвар, санхүүгийн байгууллагад тушаах гэж байна уу?
 • Танай байгууллага тендерийн сонгон шалгаруулалтанд орохоор материалаа бэлтгэж байна уу?
 • Та хувь нийлүүлэгчдийн хурлаа хийх гэж байна уу?
 • Та банкнаас томоохон зээл авах гэж байна уу?
 • Та хөрөнгөө оруулах гэж байгаа байгууллагын санхүүгийн байдалд бүрэн итгэлтэй байхыг хүсч байна уу?
 • Та санхүүгийн болон татварын маргаантай асуудлаа шийдүүлэхийг хүсэж байна уу?
 • Та хөрөнгө оруулсан байгууллагын худалдан авалтад итгэж байна уу?
 • Та байгууллагын үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн үр дүнд итгэлтэй байна уу?

 Татварын зөвлөх үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Танд татварын хуулиас асууж лавлах зүйл гардаг уу?
 • Та байгууллагынхаа татварын тооцооллыг зөв хийж байгаа эсэхэд итгэлтэй байна уу?
 • Та татварын хуульд заагдсан хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөө
 • эдлэж чадаж байна уу?
 • Татварын эрсдлээс та өөрийгөө хэр хамгаалж чадсан бэ?
 • Татварын тайлангаа бэлтгэхэд танд тусламж хэрэгтэй юу?
 • Танд татварын талаар маргаантай асуудал учирсан уу?

 Корпорацын зөвлөх үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Та хувийн болон байгууллагынхаа хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн үнэ цэнийг мэдэхийг хүсч байна уу?
 • Танд хөрөнгөө үнэлүүлэх шаардлага байгаа юу?
 • Та компанийнхаа зах зээлийн өнөөгийн үнэ цэнийг мэдэхийг хүсч байна уу?
 • Та хөрөнгө оруулсан байгууллагын бизнесийн байдалд үнэлгээ хийлгэхийг хүсч байна уу?
 • Та хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргахад тань бизнесийн үнэлгээ хэрэгтэй байна уу?
 • Гадаадын болон дотоодын зах зээлээс хөрөнгө бий болгох хүсэлтэй байна уу?

Компанийн засаглал, эрсдлийн удирдлагын үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Байгууллагынхаа дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах хүсэлтэй байна уу?
 • Бизнесээ оновчтой зөв зохион байгуулах, зардал бууруулах хамгийн сайн практикийг хэрэгжүүлэх хүсэлтэй байна уу?
 • Байгууллагаа аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх хүсэлтэй байна уу?

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Мэргэжлийн чадварлаг нягтлан бодогч танд хэрэгтэй юу?
 • Та нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн ажилтнуудынхаа ажилд итгэлтэй байна уу?
 • Та нягтлан бодох бүртгэлээ СТОУС-ын дагуу хөтлөх, тайлангаа гаргахад тусламж хэрэгтэй юу?
 • Танай байгууллага өөрийн онцлогт тохирсон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлоготой юу, түүнийг шинэчлэхийг хүсч байна уу?

 Нарийн бичгийн үйлчилгээ хэнд хэрэгтэй вэ?

 • Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй гадаадын хөрөнгө оруулалттай бизнесийн байгууллагууд болон гадаадаас хөрөнгө оруулсан ашгийн төлөө бус байгууллагууд, төлөөний газарууд нь өөрийн харъяалагдах улс орны хуулиас гадна манай улс орны хууль тогтоомжийг мөрдөх шаардлага тавигддаг. Энэ нь тэдгээр байгууллагуудын удирдлагад ихээхэн саад учруулдаг.
 • Бид таны хэрэгцээт байдалд үндэслэн дараах төрлийн нарийн бичгийн үйлчилгээг хүргэнэ.