+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

манай үйлчилгээ

Баталгаажуулах үйлчилгээ

Бид санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээг хараат бус байдлыг хадгалан чанарын өндөр түвшинд үр дүнтэй байдлаар хүргэдэг.

татварын зөвлөх үйлчилгээ

Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээнд багтаан аудит хийгдэж байгаа байгууллагын татварын тайлангуудыг үнэн зөв бэлтгэсэн эсэхийг баталгаажуулна.

Корпорацийн зөвлөх үйлчилгээ

Монгол улсад бизнес эрхлэх гэж байгаа
гадаад, дотоодын байгууллагад татварын хууль, хувь хэмжээ, ногдуулалт, тайлагналын талаар зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Компанийн засаглал, эрсдлийн удирдлагын үйлчилгээ

Бизнесийг тогтвортой явуулахад байгууллага хууль тогтоомжийг даган мөрдөж, дотоод хяналтын хүчтэй системийг бий болгон ажиллахад чухал ач холбогдолтой байдаг.

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйлчилгээ

Бид өөрсдийн ашигладаг нягтлан бодох бүртгэлийн программ дээр санхүүгийн тайлан бэлтгэж хянах, данс бүртгэлийг нэгтгэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ

Бид шүүхийн зарга маргаан зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх, СТОУС-д нийцүүлэн байгууллагын хөрөнгө ба өр төлбөрийн зах зээлийн үнэ цэнийг тодорхойлоход үйлчилгээг үзүүлнэ.

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

мэдээ мэдээлэл

Энэтхэгийн Desai Haribhakti Consultants компани сүлжээнд шинээр элслээ

Desai Haribhakti Consultants компани нь сүлжээнд нэгдэж орлоо. DHC компани энэтхэг улсдаа орлогодоо 6 -д ордог ба цаашид уг компани улсынхаа эдийн засгийн өргөжилтөнд нөлөөлнө хэмээн үзэж байна. DHC are presently in discussions with Singhi & Co, our existing member...

read more

Хамтын ажиллагааг удирдах нь

2014 оны дэлхийн хурлын үеэр сүлжээний гүйцэтгэх захирал Жеоф Барнерс нь сургалт хөгжлийн үйлчилгээ гэсэн шинэ нэрийг зарласан. Шинэ нэр бүхий үйлчилгээ бидний сүлжээний хамтын ажиллагааны үнэ цэнийг харуулах болно.  • Сүлжээний хэмжээнд хамгийн шилдэг туршлагыг бий...

read more

Хятадын Бэйкр Тилли Монголд 2014 оны 9-р сарын 2-4-ны өдрүүдэд айлчлав.

Аудит Нягтлан Бодох Бүртгэл, Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 136 улс орны 156 гишүүн байгууллагыг нэгтгэсэн дэлхийн том сүлжээ Бэйкр Тилли Интернейшлийн Ази Номхон далайн бүсийн 2014 оны хурлын үеэр Монголын Далайван Аудит ХХК нь Хятадын...

read more

МАНАЙ ХАЯГ

манай хаяг