+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Мэдээнүүд

2018 оны мэдээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад 2018 оны 04 сарын 19-20 хооронд болно.

Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад 2018 оны 04 сарын 19-20 хооронд болно. Монгол Улсын Гавьяат эдийн засагч, Анхны мэргэшсэн нягтлан бодогч, Аудитор, ММНБИ-ийн 5 дахь Ерөнхийлөгч Цэрэнгаваагийн Жигдэнгийн нэрэмжит Нягтлан бодох бүртгэлийн улсын XXI олимпиад...

read more