+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Манай зөвлөхүүд

манай зөвлөхүүд

• ЭДИЙН ЗАСАГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ
• БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР
• МОНГОЛ УЛСЫН АНХНЫ МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧИН
• АУДИТОР
• УДИРДАХУЙН УХААНЫ МАГИСТР

Цэрэнгаваа овогтой ЖИГДЭН

Ерөнхий захирал

•  ГЕОЛОГИЧ, БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧИН
• МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР

Раднаа овогтой БҮҮВЭЙБААТАР

Дэд захирал

• НЯГТЛАН БОДОГЧ
• БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР
• ОЛОН УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ /АССА/
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• АУДИТОР

Жигдэн овогтой ЖАРГАЛСҮРЭН

Гүйцэтгэх захирал

• АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• ЭДИЙН ЗАСАГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ
• БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• АУДИТОР

Шижээ овогтой САЙХНАА

Ерөнхий ня-бо, Аудитор

• ЭДИЙН ЗАСАГЧ, НЯГТЛАН БОДОГЧ
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧИН
• АУДИТОР
• ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГАД АУДИТ ХИЙХ ЭРХТЭЙ АУДИТОР

Мягмаржав овогтой БОЛОРМАА

Ахлах аудитор

• НЯГТЛАН БОДОГЧ
• МОНГОЛ УЛСЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧ
• АУДИТОР

Бямбадорж овогтой ГАНТУЛГА

Ахлах аудитор

• НЯГТЛАН БОДОГЧ
• БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН МАГИСТР

Цогтбаатар овогтой ГАНБОЛД

Ахлах аудитор

• Нягтлан бодогч
• Олон Улсын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогчийн эрх авахаар суралцаж байгаа /P-1/

Энхболд овогтой АРИУНЗУЛ

Ахлах аудитор