+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

aud-itAud-IT хэмээх програм нь аудит, санхүүгийн тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлд ашигладаг олон улсын бүх
стандартуудад нийцсэн, ОУ -д хүлээн зөвшөөрөгдсөн Бэйкер Тилли Интернайшнл сүлжээний бүх гишүүд ашигладаг программ юм. Далайван Аудит ХХК -ийн гүйцэтгэх захирал 2013 онд Солонгос улсад Бэйкер Тиллигээс зохион байгуулсан 1 сарын сургалтанд сууж ирээд компанийн нийт ажилчидад 2013 оны 10 сараас 1 сарын хугацаатай сургалт явуулж амжилттай зохион байгууллагдлаа. Aud-IT програмыг сургалтын хугацаанд трайнинг хувилбар дээр туршиж үзсэн. Одоогийн  Далайван Аудит ХХК нь Aud-IT -ийн хамгийн сүүлийн шинэчлэгдсэн хувилбар дээр аудитынхаа ажилыг гүйцэтгэж эхэлхээр бэлтгэж байна.