+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn


MNB телевизээр 2018 оны 05 сарын 11-нд гарсан “Аудитын эргэн тойрон…” хэлэлцүүлэгт Далайван аудит ХХК-ийн ерөнхий захирал Ц.Жигдэн оролцлоо.