+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

2014 оны дэлхийн болон бүсийн корпорацын санхүүгийн холбооны хүснэгт гарсан байна.
Дэлхийн сүлжээ болон хувь компаниуд хэд хэдэн төрөлд орсноор манай эрэмб 2013 оноос хойш мэдэгдэхүйц дээшилсэн. Бид MHA сүлжээний Tait Walker нь Их Британы санхүүгийн зөвлөх хорооны 1 дүгээр байранд орсон гэж та бүхэнд зарлаж байгаадаа таатай байна.
Бидний хэрхэн хүснэгтэд жилээр бүртгэгдсэнийг доорх жагсаалтаас хараарай
M&A ийн зах зээлийн дундаж тойм – Санхүүгийн зөвлөх
Дэлхийн нийтийн дунд зах зээлийн эрэмблэл
Бэйкер Тилли Интернайшнл нь 2013 онд 65- 42 д орсон байна
Латин Америк орсон
Бэйкер Тилли Ройфлс 38
Европ оролцсож 2013 онд Бэйкер Тилли Интернайшнл 38-25 д орсон
Их Британ улс оролцож Бэйкер Тилли Интернайшнл 12 -8 д орсон