+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

Desai Haribhakti Consultants компани нь сүлжээнд нэгдэж орлоо. DHC компани энэтхэг улсдаа орлогодоо 6 -д ордог ба цаашид уг компани улсынхаа эдийн засгийн өргөжилтөнд нөлөөлнө хэмээн үзэж байна.

DHC are presently in discussions with Singhi & Co, our existing member firm based in Kolkata, with regard to a possible future business relationship.

DHC компани нь Колката д байрладаг Singhi & Co, манай гишүүн компанитай бизнесийн харилцаа холбоотой юм.

DHC ийн холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийг Worldwide Directory оос олж болно.