+976-11-70005401 info@dalaivanaudit.mn

2014 оны дэлхийн хурлын үеэр сүлжээний гүйцэтгэх захирал Жеоф Барнерс нь сургалт хөгжлийн үйлчилгээ гэсэн шинэ нэрийг зарласан. Шинэ нэр бүхий үйлчилгээ бидний сүлжээний хамтын ажиллагааны үнэ цэнийг харуулах болно.
 • Сүлжээний хэмжээнд хамгийн шилдэг туршлагыг бий болгох
 • Ажилтнуудыг хэрэгцээт сургалтанд тохиромжтой үед нь хамруулах
 • Манай ажилчид удирдлагын тал бүрт чанарыг бий болгох бөгөөд цаашид харилцагчидад үйлчлүүлэх үйлчилгээг сайжруулах
Хамтын ажиллагааг удирдах одоогийн элементүүд нь цаашид Extranet -д шинэ сургалтын болон хөгжлийн хуудаснаас олж болно. Сургалт ба хөгжлийн талаарх мэдээллийн илүү дэлгэрэнгүйг энэ хуудсанд орж байх болно. Жишээлбэл: Бид календарт бүс нутгийн сургалтын арга хэмжээг оруулах болно.